Karaoke Dubai, Phường 5

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Số, 14/40 Đường Số 4, Phường 5, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 0339 754 631
Trang web
Vị trí chính xác 108.321.928, 10.668.342.439.999.900


Địa chỉ Karaoke Dubai ở đâu?

Số, 14/40 Đường Số 4, Phường 5, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Karaoke Dubai như thế nào?

Thứ Bảy:[06:00-21:00], Chủ Nhật:[06:00-21:00], Thứ Hai:[06:00-21:00], Thứ Ba:[06:00-21:00], Thứ Tư:[06:00-21:00], Thứ Năm:[06:00-21:00], Thứ Sáu:[06:00-21:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Karaoke Dương Lễ, Đông Nhì