Karaoke Dân Ca, Tam Hiệp

Thông tin địa điểm

Địa chỉ XV36+JHW, Nguyễn Bảo Đức, Tam Hiệp, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam
Số điện thoại 0251 3814 399
Trang web
Vị trí chính xác 109.541.094, 10.686.146.409.999.900


Địa chỉ Karaoke Dân Ca ở đâu?

XV36+JHW, Nguyễn Bảo Đức, Tam Hiệp, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam

Giờ làm việc của Karaoke Dân Ca như thế nào?

Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[00:00-03:30], Thứ Tư:[06:00-04:00], Thứ Năm:[06:00-00:00], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Karaoke Thảo Nhi, Thành Long