Karaoke Crown, Tân Mai

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 27 Dương Tử Giang, Tân Mai, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam
Số điện thoại 090 333 33 30
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 10.959.287.999.999.900, 10.684.280.199.999.900


Địa chỉ Karaoke Crown ở đâu?

27 Dương Tử Giang, Tân Mai, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam

Giờ làm việc của Karaoke Crown như thế nào?

Thứ Bảy:[09:00-23:30], Chủ Nhật:[09:00-23:30], Thứ Hai:[09:00-23:30], Thứ Ba:[09:00-23:30], Thứ Tư:[09:00-23:30], Thứ Năm:[09:00-23:30], Thứ Sáu:[09:00-23:30]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  DC Karaoke, Hoà An