KARAOKE CADILLAC, KDC Phú Thịnh

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 51 Đường B6, KDC Phú Thịnh, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai 75200, Việt Nam
Số điện thoại 0251 6288 988
Trang web
Vị trí chính xác 109.014.065, 1.068.888.187


Địa chỉ KARAOKE CADILLAC ở đâu?

51 Đường B6, KDC Phú Thịnh, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai 75200, Việt Nam

Giờ làm việc của KARAOKE CADILLAC như thế nào?

Thứ Bảy:[11:00-01:00], Chủ Nhật:[11:00-01:00], Thứ Hai:[11:00-01:00], Thứ Ba:[11:00-01:00], Thứ Tư:[11:00-01:00], Thứ Năm:[11:00-01:00], Thứ Sáu:[11:00-01:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Karaoke Họa Mi 1, Khu Phố 4