Karaoke Âm Vang, An Bình

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 40/14 Nguyễn Thông, An Bình, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai 812722, Việt Nam
Số điện thoại 091 777 70 53
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 109.300.014, 1.068.627.259


Địa chỉ Karaoke Âm Vang ở đâu?

40/14 Nguyễn Thông, An Bình, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai 812722, Việt Nam

Giờ làm việc của Karaoke Âm Vang như thế nào?

Thứ Bảy:[06:00-00:00], Chủ Nhật:[06:00-00:00], Thứ Hai:[06:00-00:00], Thứ Ba:[06:00-00:00], Thứ Tư:[06:00-00:00], Thứ Năm:[06:00-00:00], Thứ Sáu:[06:00-00:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  DNTN Karaoke Đình Ngọc, Tân Biên