Juice And Coffee, Phường Bến Thành

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 252 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 090 221 19 21
Trang web
Vị trí chính xác 10.772.393, 106.696.113


Địa chỉ Juice And Coffee ở đâu?

252 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Juice And Coffee như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-21:00], Chủ Nhật:[08:00-21:00], Thứ Hai:[08:00-21:00], Thứ Ba:[08:00-21:00], Thứ Tư:[08:00-21:00], Thứ Năm:[08:00-21:00], Thứ Sáu:[08:00-21:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Vườn The Đoàn, Tây Ninh