JÚ Shop chuyên hàng si, KP1

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 36 Thành Thái, KP1, Hoà Thành, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 096 877 17 73
Trang web
Vị trí chính xác 112.856.408, 10.613.081.369.999.900


Địa chỉ JÚ Shop chuyên hàng si ở đâu?

36 Thành Thái, KP1, Hoà Thành, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của JÚ Shop chuyên hàng si như thế nào?

Thứ Sáu:[08:30-21:00], Thứ Bảy:[08:30-21:00], Chủ Nhật:[08:30-21:00], Thứ Hai:[08:30-21:00], Thứ Ba:[08:30-21:00], Thứ Tư:[08:30-21:00], Thứ Năm:[08:30-21:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  YaMe.vn - Phường 08