J&T Express – Bưu Cục Trảng Bàng, Tây Ninh

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Tổ 10, Kp. Lộc An, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 1900 1088
Trang web jtexpress.vn
Vị trí chính xác 110.352.106, 1.063.514.878


Địa chỉ J&T Express - Bưu Cục Trảng Bàng ở đâu?

Tổ 10, Kp. Lộc An, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của J&T Express - Bưu Cục Trảng Bàng như thế nào?

Chủ Nhật:[08:00-20:00], Thứ Hai:[08:00-20:00], Thứ Ba:[08:00-20:00], Thứ Tư:[08:00-20:00], Thứ Năm:[08:00-20:00], Thứ Sáu:[08:00-20:00], Thứ Bảy:[08:00-20:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Bưu Điện Bình Long, An Lộc