Jollibee Co.opmart Pleiku – P. Hoa Lư

Địa chỉ: 21 Cách Mạng Tháng Tám, P. Hoa Lư, Thành phố Pleiku, Gia Lai 600000, Việt Nam

Số điện thoại: 0269 6250 122

Trang web: jollibee.com.vn

Bản đồ chỉ đường: 13.987.381,1.080.081.046 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Jollibee Co.opmart Pleiku ở đâu?

Trả lời: 21 Cách Mạng Tháng Tám, P. Hoa Lư, Thành phố Pleiku, Gia Lai 600000, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Jollibee Co.opmart Pleiku là bao nhiêu?

Trả lời: 0269 6250 122

Hỏi: Jollibee Co.opmart Pleiku mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[09:00-21:00], Chủ Nhật:[09:00-21:00], Thứ Hai:[09:00-21:00], Thứ Ba:[09:00-21:00], Thứ Tư:[09:00-21:00], Thứ Năm:[09:00-21:00], Thứ Sáu:[09:00-21:00]

Hỏi: Website của Jollibee Co.opmart Pleiku là gì?

Trả lời: jollibee.com.vn

Xem thêm:  Nhà hàng Vũ Bảo - Quảng Hồng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.