Iron Steak, Phường 6

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 65B Hồ Xuân Hương, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 096 783 66 68
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 10.775.902.199.999.900, 1.066.870.186


Địa chỉ Iron Steak ở đâu?

65B Hồ Xuân Hương, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Iron Steak như thế nào?

Thứ Bảy:[10:30-22:00], Chủ Nhật:[10:30-22:00], Thứ Hai:[10:00-21:30], Thứ Ba:[10:00-21:30], Thứ Tư:[10:00-21:30], Thứ Năm:[10:00-21:30], Thứ Sáu:[10:30-22:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Xôi chè tiệc cưới, thôi nôi đầy tháng Tuyết Lan, Phường 14