IPPUDO Phu My Hung, Nguyễn Văn Linh

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 1 – 3 MD2, Khu A Đô Thị Nam Thành Phố, Đường, Nguyễn Văn Linh, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 0708 880 001
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 107.318.935, 1.067.160.263


Địa chỉ IPPUDO Phu My Hung ở đâu?

1 – 3 MD2, Khu A Đô Thị Nam Thành Phố, Đường, Nguyễn Văn Linh, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của IPPUDO Phu My Hung như thế nào?

Thứ Bảy:[11:00-22:00], Chủ Nhật:[11:00-22:00], Thứ Hai:[11:00-22:00], Thứ Ba:[11:00-22:00], Thứ Tư:[11:00-22:00], Thứ Năm:[11:00-22:00], Thứ Sáu:[11:00-22:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Mì Thơm - Noodle Bar Sư Vạn Hạnh, Phường 12