Indoor 3D Golf – Sân Golf 3D trong nhà, Phường 25

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 463 Điện Biên Phủ, Phường 25, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 0789 235 342
Trang web business.site
Vị trí chính xác 10.801.670.399.999.900, 10.671.378.849.999.900


Địa chỉ Indoor 3D Golf - Sân Golf 3D trong nhà ở đâu?

463 Điện Biên Phủ, Phường 25, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Indoor 3D Golf - Sân Golf 3D trong nhà như thế nào?

Thứ Bảy:[07:00-22:00], Chủ Nhật:[07:00-22:00], Thứ Hai:[07:00-22:00], Thứ Ba:[07:00-22:00], Thứ Tư:[07:00-22:00], Thứ Năm:[07:00-22:00], Thứ Sáu:[07:00-22:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Avik golfzon academy, Phường 3