Hyundai Quận 12, P. Thới An

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 1374A QL1A, P. Thới An, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam
Số điện thoại 091 377 87 98
Trang web hyundai-miennam.vn
Vị trí chính xác 108.620.934, 1.066.569.241


Địa chỉ Hyundai Quận 12 ở đâu?

1374A QL1A, P. Thới An, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam

Giờ làm việc của Hyundai Quận 12 như thế nào?

Chủ Nhật:[08:00-17:00], Thứ Hai:[08:00-17:00], Thứ Ba:[08:00-17:00], Thứ Tư:[08:00-17:00], Thứ Năm:[08:00-17:00], Thứ Sáu:[08:00-17:00], Thứ Bảy:[08:00-17:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  HYUNDAI 3S TÂY NINH, Khu phố 4