Hy Vọng Quán, Phường 15

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 284 2Phạm Văn Bạch, Phường 15, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 097 284 14 32
Trang web
Vị trí chính xác 108.243.577, 10.664.037.189.999.900


Địa chỉ Hy Vọng Quán ở đâu?

284 2Phạm Văn Bạch, Phường 15, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Hy Vọng Quán như thế nào?

Thứ Bảy:[16:00-23:00], Chủ Nhật:[16:00-23:00], Thứ Hai:[16:00-23:00], Thứ Ba:[16:00-23:00], Thứ Tư:[16:00-23:00], Thứ Năm:[16:00-23:00], Thứ Sáu:[16:00-23:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Long Beer, Khu phố 1