Huy Phương Hotel, Ấp 1

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 1518 D. Công Khi, Ấp 1, Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh 71713, Việt Nam
Số điện thoại 0898 101 075
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 108.593.481, 1.065.628.643


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  PYLOS LUXURY HOTEL SPA MASSAGE, Phường 8