HUE LAND – An Đông

Địa chỉ: 36 Phan Anh, An Đông, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế, Việt Nam

Số điện thoại: 097 362 74 05

Trang web:

Bản đồ chỉ đường: 164.578.685,1.076.094.495 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ HUE LAND ở đâu?

Trả lời: 36 Phan Anh, An Đông, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của HUE LAND là bao nhiêu?

Trả lời: 097 362 74 05

Hỏi: HUE LAND mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hỏi: Website của HUE LAND là gì?

Trả lời: 

Xem thêm:  Đất Nghỉ Dưỡng - TT. Nam Ban