Hủ tiếu Thanh Vy, QL22B

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Ô2/52 Thanh Hà, QL22B, Gò Dầu, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0276 3853 724
Trang web
Vị trí chính xác 11.084.587.299.999.900, 10.626.563.829.999.900


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Bánh Canh Trảng Bàng Bé Năm, Trảng Bàng