Hủ tiếu sa tế Mỹ Tho – Phường 1

Địa chỉ: 206a Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 1, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang, Việt Nam

Số điện thoại: 098 782 65 26

Trang web:

Bản đồ chỉ đường: 10.359.301,1.063.619.988 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Hủ tiếu sa tế Mỹ Tho ở đâu?

Trả lời: 206a Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 1, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Hủ tiếu sa tế Mỹ Tho là bao nhiêu?

Trả lời: 098 782 65 26

Hỏi: Hủ tiếu sa tế Mỹ Tho mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[06:30-23:00], Chủ Nhật:[06:30-23:00], Thứ Hai:[06:30-23:00], Thứ Ba:[06:30-23:00], Thứ Tư:[06:30-23:00], Thứ Năm:[06:30-23:00], Thứ Sáu:[06:30-23:00]

Hỏi: Website của Hủ tiếu sa tế Mỹ Tho là gì?

Trả lời: 

Xem thêm:  Nhà hàng Ba Cửa - Trường Yên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.