Hủ Tiếu Mực A Vòi – Phường 5

Địa chỉ: 52 Lý Thường Kiệt, Phường 5, Thành phố Cà Mau, Cà Mau, Việt Nam

Số điện thoại: 0568 682 868

Trang web:

Bản đồ chỉ đường: 9.176.950.699.999.990,10.514.956.819.999.900 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Hủ Tiếu Mực A Vòi ở đâu?

Trả lời: 52 Lý Thường Kiệt, Phường 5, Thành phố Cà Mau, Cà Mau, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Hủ Tiếu Mực A Vòi là bao nhiêu?

Trả lời: 0568 682 868

Hỏi: Hủ Tiếu Mực A Vòi mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[06:00-11:00], Chủ Nhật:[06:00-11:00], Thứ Hai:[06:00-11:00], Thứ Ba:[06:00-11:00], Thứ Tư:[06:00-11:00], Thứ Năm:[06:00-11:00], Thứ Sáu:[06:00-11:00]

Hỏi: Website của Hủ Tiếu Mực A Vòi là gì?

Trả lời: 

Xem thêm:  BÒ TƠ QUÁN, Phước Đông