Hủ tiếu Kim Long, Khu phố 2

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 05 đường Nguyễn Đình Chiểu, Khu phố 2, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0276 3812 143
Trang web
Vị trí chính xác 113.148.628, 1.060.926.167


Địa chỉ Hủ tiếu Kim Long ở đâu?

05 đường Nguyễn Đình Chiểu, Khu phố 2, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Hủ tiếu Kim Long như thế nào?

Thứ Bảy:[05:45-10:45], Chủ Nhật:[05:45-10:45], Thứ Hai:[05:45-10:45], Thứ Ba:[05:45-10:45], Thứ Tư:[05:45-10:45], Thứ Năm:[05:45-10:45], Thứ Sáu:[05:45-10:45]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Quán cơm Diễm Thúy, Ấp 4