Hủ tiếu bò kho NGON NGON NGON, Khu phố 3

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 138 Phạm Hùng, Khu phố 3, Hoà Thành, Tây Ninh 80000, Việt Nam
Số điện thoại 0387 344 695
Trang web
Vị trí chính xác 112.807.912, 1.061.272.726


Địa chỉ Hủ tiếu bò kho NGON NGON NGON ở đâu?

138 Phạm Hùng, Khu phố 3, Hoà Thành, Tây Ninh 80000, Việt Nam

Giờ làm việc của Hủ tiếu bò kho NGON NGON NGON như thế nào?

Thứ Bảy:[05:00-11:00], Chủ Nhật:[05:00-11:00], Thứ Hai:[05:00-11:00], Thứ Ba:[05:00-11:00], Thứ Tư:[05:00-11:00], Thứ Năm:[05:00-11:00], Thứ Sáu:[05:00-11:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Quán Lẩu Dê Phúc Sang, TT. Hoà Thành