HQC Bình Thuận – Hàm Mỹ

Địa chỉ: 198 Nguyễn Hội, Hàm Mỹ, Hàm Thuận Nam, Bình Thuận 77000, Việt Nam

Số điện thoại: 0252 3604 579

Trang web:

Bản đồ chỉ đường: 109.412.848,1.080.983.061 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ HQC Bình Thuận ở đâu?

Trả lời: 198 Nguyễn Hội, Hàm Mỹ, Hàm Thuận Nam, Bình Thuận 77000, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của HQC Bình Thuận là bao nhiêu?

Trả lời: 0252 3604 579

Hỏi: HQC Bình Thuận mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[05:00-22:30], Chủ Nhật:[05:00-22:30], Thứ Hai:[05:00-22:30], Thứ Ba:[05:00-22:30], Thứ Tư:[05:00-22:30], Thứ Năm:[05:00-22:30], Thứ Sáu:[05:00-22:30]

Hỏi: Website của HQC Bình Thuận là gì?

Trả lời: 

Xem thêm:  TASECO LAND - Khu Ngoại giao đoàn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.