House Of Cha Tây Ninh, Khu phố 1

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Lô PG2-20 Vincom Shophouse, Khu phố 1, Tây Ninh, 80000, Việt Nam
Số điện thoại 0898 087 639
Trang web
Vị trí chính xác 11.320.082.099.999.900, 1.061.012.425


Địa chỉ House Of Cha Tây Ninh ở đâu?

Lô PG2-20 Vincom Shophouse, Khu phố 1, Tây Ninh, 80000, Việt Nam

Giờ làm việc của House Of Cha Tây Ninh như thế nào?

Thứ Sáu:[07:00-22:00], Thứ Bảy:[07:00-22:00], Chủ Nhật:[07:00-22:00], Thứ Hai:[07:00-22:00], Thứ Ba:[07:00-22:00], Thứ Tư:[07:00-22:00], Thứ Năm:[07:00-22:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cafe Cỏ mây Tây Ninh, Khu phố 5