Hột vịt lộn nướng muối ớt bờ kè, Phú Cường

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 79 2Phan Đình Giót, Phú Cường, Thủ Dầu Một, Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại 097 834 88 48
Trang web
Vị trí chính xác 10.973.764.899.999.900, 10.665.971.049.999.900


Địa chỉ Hột vịt lộn nướng muối ớt bờ kè ở đâu?

79 2Phan Đình Giót, Phú Cường, Thủ Dầu Một, Bình Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của Hột vịt lộn nướng muối ớt bờ kè như thế nào?

Thứ Bảy:[15:00-22:00], Chủ Nhật:[15:00-22:00], Thứ Hai:[15:00-22:00], Thứ Ba:[15:00-22:00], Thứ Tư:[15:00-22:00], Thứ Năm:[15:00-22:00], Thứ Sáu:[15:00-22:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Phở Minh Phúc, Tân Hiệp