HOSHI SUSHI, Phường 14

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 29 Bàu Cát, Phường 14, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam
Số điện thoại 0886 646 744
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 10.793.265.499.999.900, 1.066.408.376


Địa chỉ HOSHI SUSHI ở đâu?

29 Bàu Cát, Phường 14, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam

Giờ làm việc của HOSHI SUSHI như thế nào?

Thứ Bảy:[10:30-21:00], Chủ Nhật:[10:30-21:00], Thứ Hai:[10:30-21:00], Thứ Ba:[10:30-21:00], Thứ Tư:[10:30-21:00], Thứ Năm:[10:30-21:00], Thứ Sáu:[10:30-21:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nhà hàng Kissho, Bến Nghé