Hợp Tác Xã Vận Tải Và Dịch Vụ Du Lịch Củ Chi, Phước Vĩnh An

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Số 448C Tỉnh lộ 8, Ấp 3, Phước Vĩnh An, Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 090 678 31 41
Trang web
Vị trí chính xác 109.787.736, 1.065.048.729


Địa chỉ Hợp Tác Xã Vận Tải Và Dịch Vụ Du Lịch Củ Chi ở đâu?

Số 448C Tỉnh lộ 8, Ấp 3, Phước Vĩnh An, Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Hợp Tác Xã Vận Tải Và Dịch Vụ Du Lịch Củ Chi như thế nào?

Thứ Sáu:[08:00-16:30], Thứ Bảy:[08:00-11:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:00-16:30], Thứ Ba:[08:00-16:30], Thứ Tư:[08:00-16:30], Thứ Năm:[08:00-16:30]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nhà xe Thảo kim Ngân, Khu phố 1