Homefarm, Phường 15

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 151 Bắc Hải, Phường 15, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam
Số điện thoại 028 7108 1008
Trang web homefarm.vn
Vị trí chính xác 107.824.978, 10.666.060.159.999.900


Địa chỉ Homefarm ở đâu?

151 Bắc Hải, Phường 15, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam

Giờ làm việc của Homefarm như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-20:00], Chủ Nhật:[08:00-20:00], Thứ Hai:[08:00-20:00], Thứ Ba:[08:00-20:00], Thứ Tư:[08:00-20:00], Thứ Năm:[08:00-20:00], Thứ Sáu:[08:00-20:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cửa hàng dâu tây - Quynh Nhi Garden, Tân Xuân