Hội Quán DT Gaming Cafe, Khu phố 1

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 48B Chánh Môn A, Khu phố 1, Tây Ninh, 841120, Việt Nam
Số điện thoại 0815 194 148
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 11.303.802, 1.061.226.555


Địa chỉ Hội Quán DT Gaming Cafe ở đâu?

48B Chánh Môn A, Khu phố 1, Tây Ninh, 841120, Việt Nam

Giờ làm việc của Hội Quán DT Gaming Cafe như thế nào?

Thứ Sáu:[07:30-22:00], Thứ Bảy:[07:30-22:00], Chủ Nhật:[07:30-22:00], Thứ Hai:[07:30-22:00], Thứ Ba:[07:30-22:00], Thứ Tư:[07:30-22:00], Thứ Năm:[07:30-22:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  The Cup Cafe - Phú Hòa,TP. Thủ Dầu Một, Khu dân cư Biconsi