Hoàng Kim Apartment Nha Trang – Nha Trang

Địa chỉ: Tầng 18, 04 Trần Phú, Mường Thanh Khánh Hòa khu dân cư cồn tân lập, Nha Trang, Khánh Hòa 650000, Việt Nam

Số điện thoại: 093 594 16 89

Trang web: booking.com

Bản đồ chỉ đường: 122.587.166,1.091.978.228 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Hoàng Kim Apartment Nha Trang ở đâu?

Trả lời: Tầng 18, 04 Trần Phú, Mường Thanh Khánh Hòa khu dân cư cồn tân lập, Nha Trang, Khánh Hòa 650000, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Hoàng Kim Apartment Nha Trang là bao nhiêu?

Trả lời: 093 594 16 89

Hỏi: Hoàng Kim Apartment Nha Trang mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[07:00-20:00], Chủ Nhật:[07:00-20:00], Thứ Hai:[07:00-20:00], Thứ Ba:[07:00-20:00], Thứ Tư:[07:00-20:00], Thứ Năm:[07:00-20:00], Thứ Sáu:[07:00-20:00]

Hỏi: Website của Hoàng Kim Apartment Nha Trang là gì?

Trả lời: booking.com

Xem thêm:  Sweethome 711, QL1A