Hoàng huy sông cấm – Thượng Lý

Địa chỉ: số 1 Phố Chi Lăng, Thượng Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng 180000, Việt Nam

Số điện thoại: 093 157 95 67

Trang web:

Bản đồ chỉ đường: 20.858.811,106.669.164 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Hoàng huy sông cấm ở đâu?

Trả lời: số 1 Phố Chi Lăng, Thượng Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng 180000, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Hoàng huy sông cấm là bao nhiêu?

Trả lời: 093 157 95 67

Hỏi: Hoàng huy sông cấm mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hỏi: Website của Hoàng huy sông cấm là gì?

Trả lời: 

Xem thêm:  Vinhomes Dream City - Long Hưng