Hoàng Huy Grand Tower – Hồng Bàng

Địa chỉ: Vạn Sơn, Hồng Bàng, Hải Phòng 180000, Việt Nam

Số điện thoại: 0762 996 666

Trang web: chungcuhoanghuy.com.vn

Bản đồ chỉ đường: 20.863.486.599.999.900,10.665.934.349.999.900 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Hoàng Huy Grand Tower ở đâu?

Trả lời: Vạn Sơn, Hồng Bàng, Hải Phòng 180000, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Hoàng Huy Grand Tower là bao nhiêu?

Trả lời: 0762 996 666

Hỏi: Hoàng Huy Grand Tower mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời:

Hỏi: Website của Hoàng Huy Grand Tower là gì?

Trả lời: chungcuhoanghuy.com.vn

Xem thêm:  Chung cư Cát Tường Thống Nhất - N1,2 - Võ Cường

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.