Hoa kiểng và cây giống Minh Anh, Phường 1

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 212 Tua Hai, Phường 1, Tây Ninh, 80000, Việt Nam
Số điện thoại 098 657 29 08
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 113.226.996, 1.060.860.996


Địa chỉ Hoa kiểng và cây giống Minh Anh ở đâu?

212 Tua Hai, Phường 1, Tây Ninh, 80000, Việt Nam

Giờ làm việc của Hoa kiểng và cây giống Minh Anh như thế nào?

Thứ Bảy:[07:00-21:00], Chủ Nhật:[07:00-21:00], Thứ Hai:[07:00-21:00], Thứ Ba:[07:00-21:00], Thứ Tư:[07:00-21:00], Thứ Năm:[07:00-21:00], Thứ Sáu:[07:00-21:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cửa Hàng Hoa Vải Sỉ Hồng Mai, Phường 2