Hòa Bình House – Phường 6

Địa chỉ: 13 Trương Định, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh 119415, Việt Nam

Số điện thoại: 0837 976 989

Trang web: hbh.vn

Bản đồ chỉ đường: 10.776.171.399.999.900,10.669.119.819.999.900 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Hòa Bình House ở đâu?

Trả lời: 13 Trương Định, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh 119415, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Hòa Bình House là bao nhiêu?

Trả lời: 0837 976 989

Hỏi: Hòa Bình House mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hỏi: Website của Hòa Bình House là gì?

Trả lời: hbh.vn

Xem thêm:  Chung cư VCI Tower Vĩnh Yên - QL2B