Hồ sạn (Hồ câu cá giải trí), kp

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 60 Số 15, kp, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh 77700, Việt Nam
Số điện thoại 0339 955 545
Trang web
Vị trí chính xác 108.819.258, 1.068.208.224


Địa chỉ Hồ sạn (Hồ câu cá giải trí) ở đâu?

60 Số 15, kp, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh 77700, Việt Nam

Giờ làm việc của Hồ sạn (Hồ câu cá giải trí) như thế nào?

Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Hồ câu cá giải trí Hai Quyền, Dĩ An