HỒ ĐẠ SỊ – Tiên Hoàng

Địa chỉ: Ngã Ba Gia Sinh, Thôn 1, Tiên Hoàng, Cát Tiên, Lâm Đồng, Việt Nam

Số điện thoại:

Trang web: fb.com

Bản đồ chỉ đường: 116.646.021,1.074.102.673 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ HỒ ĐẠ SỊ ở đâu?

Trả lời: Ngã Ba Gia Sinh, Thôn 1, Tiên Hoàng, Cát Tiên, Lâm Đồng, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của HỒ ĐẠ SỊ là bao nhiêu?

Trả lời:

Hỏi: HỒ ĐẠ SỊ mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hỏi: Website của HỒ ĐẠ SỊ là gì?

Trả lời: fb.com

Xem thêm:  Hồ Đập Đom - Cư Yên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.