Ho Chi Minh City Real Estate Association – Phường Phạm Ngũ Lão

Địa chỉ: 67 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Số điện thoại:

Trang web:

Bản đồ chỉ đường: 107.730.491,10.668.930.119.999.900 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Ho Chi Minh City Real Estate Association ở đâu?

Trả lời: 67 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Ho Chi Minh City Real Estate Association là bao nhiêu?

Trả lời:

Hỏi: Ho Chi Minh City Real Estate Association mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời:

Hỏi: Website của Ho Chi Minh City Real Estate Association là gì?

Trả lời: 

Xem thêm:  CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG HÒA BÌNH - Phường 6