Hồ Câu tôm V8 4.0 coffee and shrimping, Hiệp Thành

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 30 Đ. Trương Định, Hiệp Thành, Thủ Dầu Một, Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại 0868 718 191
Trang web
Vị trí chính xác 109.933.745, 1.066.631.304


Địa chỉ Hồ Câu tôm V8 4.0 coffee and shrimping ở đâu?

30 Đ. Trương Định, Hiệp Thành, Thủ Dầu Một, Bình Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của Hồ Câu tôm V8 4.0 coffee and shrimping như thế nào?

Thứ Bảy:[06:30-22:30], Chủ Nhật:[06:30-22:30], Thứ Hai:[06:30-22:30], Thứ Ba:[06:30-22:30], Thứ Tư:[06:30-22:30], Thứ Năm:[06:30-22:30], Thứ Sáu:[06:30-22:30]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cà phê Lãng Du, Tân Biên