Hồ câu Dũng – Kim Thái

Địa chỉ: 939J+7P8, Kim Thái, Vụ Bản, Nam Định, Việt Nam

Số điện thoại: 091 301 85 66

Trang web:

Bản đồ chỉ đường: 203.681.677,1.060.818.309 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Hồ câu Dũng ở đâu?

Trả lời: 939J+7P8, Kim Thái, Vụ Bản, Nam Định, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Hồ câu Dũng là bao nhiêu?

Trả lời: 091 301 85 66

Hỏi: Hồ câu Dũng mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hỏi: Website của Hồ câu Dũng là gì?

Trả lời: 

Xem thêm:  Trại nấm Dương - Bến Cát