Hồ câu cá giải trí Vườn Cau, Củ Chi

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Tân An Hội, Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 090 296 09 97
Trang web
Vị trí chính xác 109.554.592, 10.648.241.279.999.900


Địa chỉ Hồ câu cá giải trí Vườn Cau ở đâu?

Tân An Hội, Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Hồ câu cá giải trí Vườn Cau như thế nào?

Chủ Nhật:[05:30-21:30], Thứ Hai:[05:30-21:30], Thứ Ba:[05:30-21:30], Thứ Tư:[05:30-21:30], Thứ Năm:[05:30-21:30], Thứ Sáu:[05:30-21:30], Thứ Bảy:[05:30-21:30]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Hồ câu cá giải trí Quang Triều, Bình Lợi