Hồ bơi Văn Thánh, Phường 22

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 48/10 Điện Biên Phủ, Phường 22, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3512 3026
Trang web
Vị trí chính xác 107.977.835, 1.067.144.898


Địa chỉ Hồ bơi Văn Thánh ở đâu?

48/10 Điện Biên Phủ, Phường 22, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Hồ bơi Văn Thánh như thế nào?

Chủ Nhật:[06:00-19:00], Thứ Hai:[06:00-18:00], Thứ Ba:[06:00-18:00], Thứ Tư:[06:00-18:00], Thứ Năm:[06:00-18:00], Thứ Sáu:[06:00-18:00], Thứ Bảy:[06:00-19:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Hồ bơi Cộng Hòa, Phường 4