Hồ Bơi Tây Thạnh, Tây Thạnh

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Hẻm 60 D. Đức Hiền, Tây Thạnh, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3865 3922
Trang web
Vị trí chính xác 10.810.559.399.999.900, 1.066.268.472


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Hồ bơi Lý Thánh Tông - Hồ Bơi Quận Tân Phú, Hiệp Tân