Hồ Bơi Phú Hiệp, Vĩnh Lộc A

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 3 Đ. Sư Đoàn 9, Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 098 874 00 99
Trang web
Vị trí chính xác 108.201.931, 106.565.518


Địa chỉ Hồ Bơi Phú Hiệp ở đâu?

3 Đ. Sư Đoàn 9, Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Hồ Bơi Phú Hiệp như thế nào?

Chủ Nhật:[08:00-18:00], Thứ Hai:[08:00-18:00], Thứ Ba:[08:00-18:00], Thứ Tư:[08:00-18:00], Thứ Năm:[08:00-18:00], Thứ Sáu:[08:00-18:00], Thứ Bảy:[08:00-18:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  CÂU LẠC BỘ HỒ BƠI - SÂN BÓNG ĐÁ - MASSAGER TỨ QUÝ, Tân Phú