Him Lam Phú An – Phước Long A

Địa chỉ: 32 Thủy Lợi, Phước Long A, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Số điện thoại: 093 808 62 68

Trang web: himlamcorp.vn

Bản đồ chỉ đường: 108.193.301,1.067.622.112 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Him Lam Phú An ở đâu?

Trả lời: 32 Thủy Lợi, Phước Long A, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Him Lam Phú An là bao nhiêu?

Trả lời: 093 808 62 68

Hỏi: Him Lam Phú An mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời:

Hỏi: Website của Him Lam Phú An là gì?

Trả lời: himlamcorp.vn

Xem thêm:  Khu Biệt Thự Cao Cấp Đỉnh Long - P. Thanh Bình

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.