Highlands Coffee Mạc Đĩnh Chi, Đa Kao

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 39 Đ. Mạc Đĩnh Chi, Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3512 7355
Trang web highlandscoffee.com.vn
Vị trí chính xác 10.785.305, 10.669.863.699.999.900


Địa chỉ Highlands Coffee Mạc Đĩnh Chi ở đâu?

39 Đ. Mạc Đĩnh Chi, Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Highlands Coffee Mạc Đĩnh Chi như thế nào?

Thứ Bảy:[07:00-21:00], Chủ Nhật:[07:00-21:00], Thứ Hai:[07:00-21:00], Thứ Ba:[07:00-21:00], Thứ Tư:[07:00-21:00], Thứ Năm:[07:00-21:00], Thứ Sáu:[07:00-21:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cafe Cây Xanh - xã Tân Hà, Tân Hà