Hiệu Kính Đức Thọ, Phường 14

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 3 Lê Quang Định, Phường 14, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 098 995 10 25
Trang web
Vị trí chính xác 108.034.226, 1.066.981.009


Địa chỉ Hiệu Kính Đức Thọ ở đâu?

3 Lê Quang Định, Phường 14, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Hiệu Kính Đức Thọ như thế nào?

Thứ Bảy:[07:15-19:00], Chủ Nhật:[07:15-16:00], Thứ Hai:[07:15-19:00], Thứ Ba:[07:15-19:00], Thứ Tư:[07:15-19:00], Thứ Năm:[07:15-19:00], Thứ Sáu:[07:15-19:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cửa Hàng Mắt Kính Thành Phố Biên Hòa, Tân Biên