Hiền Tây Ninh, Long Thành Trung

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 487 Tôn Đức Thắng, Long Thành Trung, Hoà Thành, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0852 669 699
Trang web
Vị trí chính xác 11.261.078.699.999.900, 1.061.318.501


Địa chỉ Hiền Tây Ninh ở đâu?

487 Tôn Đức Thắng, Long Thành Trung, Hoà Thành, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Hiền Tây Ninh như thế nào?

Thứ Bảy:[07:00-22:00], Chủ Nhật:[07:00-22:00], Thứ Hai:[07:00-22:00], Thứ Ba:[07:00-22:00], Thứ Tư:[07:00-22:00], Thứ Năm:[07:30-22:00], Thứ Sáu:[07:00-22:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Thực Phẩm Sạch Online, Phường 7