HEAD SƠN MINH 1, Phường Bến Thành

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 280 Lý Tự Trọng, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3825 0809
Trang web sonminh.vn
Vị trí chính xác 107.717.409, 1.066.935.827


Địa chỉ HEAD SƠN MINH 1 ở đâu?

280 Lý Tự Trọng, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của HEAD SƠN MINH 1 như thế nào?

Chủ Nhật:[07:00-19:00], Thứ Hai:[07:00-19:00], Thứ Ba:[07:00-19:00], Thứ Tư:[07:00-19:00], Thứ Năm:[07:00-19:00], Thứ Sáu:[07:00-19:00], Thứ Bảy:[07:00-19:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  An Lộc RacingShop (Cửa hàng Sữa chữa - Cung cấp vỏ nhớt xe sỉ và lẻ ), Thạnh Lộc