HDKOREA SPA, Hiệp Thành

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 300/18/11 Bùi Văn Ngữ, Hiệp Thành, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 0369 998 505
Trang web hdkoreaspa.com
Vị trí chính xác 10.888.944.799.999.900, 1.066.349.242


Địa chỉ HDKOREA SPA ở đâu?

300/18/11 Bùi Văn Ngữ, Hiệp Thành, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của HDKOREA SPA như thế nào?

Chủ Nhật:[09:00-19:00], Thứ Hai:[09:00-19:00], Thứ Ba:[09:00-19:00], Thứ Tư:[09:00-19:00], Thứ Năm:[09:00-19:00], Thứ Sáu:[09:00-19:00], Thứ Bảy:[09:00-19:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Spa Thảo, Hiệp Định