Hana Sushi, Phường 17

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 282 Nguyễn Văn Lượng, Phường 17, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 0834 833 699
Trang web
Vị trí chính xác 10.838.736.299.999.900, 10.667.099.639.999.900


Địa chỉ Hana Sushi ở đâu?

282 Nguyễn Văn Lượng, Phường 17, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Hana Sushi như thế nào?

Thứ Bảy:[16:00-23:30], Chủ Nhật:[16:00-23:30], Thứ Hai:[16:00-23:30], Thứ Ba:[16:00-23:30], Thứ Tư:[16:00-23:30], Thứ Năm:[16:00-23:30], Thứ Sáu:[16:00-23:30]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Udon Donnosuke, Tân Phong