HALO, Bến Nghé

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 92 Pasteur, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 1900 6098
Trang web haloshop.vn
Vị trí chính xác 10.772.499.999.999.900, 1.067.019.444


Địa chỉ HALO ở đâu?

92 Pasteur, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của HALO như thế nào?

Thứ Bảy:[09:00-21:00], Chủ Nhật:[09:00-19:00], Thứ Hai:[09:00-21:00], Thứ Ba:[09:00-21:00], Thứ Tư:[09:00-21:00], Thứ Năm:[09:00-21:00], Thứ Sáu:[09:00-21:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Hoàng Hà Mobile, Hiệp Ninh